8_5_evolutie_14_v2

The last years, I have been working on illustrations for science lessons (biology, physics, chemistry, etc.) for chistian primary schools. This is the last illustration of the last volume.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan illustraties voor een methode voor ‘Natuur & Techniek’ voor christelijke basisscholen. Dit is de laatste illustratie in het laatste boek.