Although I have been an enthusiastic comics reader from the moment I learnt to read, I had never visited Europe’s most important comics festival, the Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême. This year I just had to go: one of my favourite comics artists, the swiss Bernard Cosey won the Grand Prix last year, which meant that he would be president of this year’s Festival and a big retrospective exposition of his work was organised. 15 Years ago, I created a major website about his works (‘The World of Cosey‘) and I have been in contact with Cosey regularly ever since, but I never met him in person. Until Saturday: before he was to embark on a day full of presidential duties, my wife and I got the opportunity to meet him. We walked together to his exposition and talked about his work, my site, the Festival, etc. Later that day I met another Bernard, Bernard Matthey-Doret, who is the greatest expert on works of Cosey. I knew him also from email contact only, so it was a great pleasure to meet him in real life. Meeting the two Bernards, visiting nice expositions, buying lots of comics albums and having fine dinners with my wife… it was a very good weekend in Angoulême.

Ondanks dat ik al een fervente striplezer ben vanaf het moment dat ik leerde lezen, had ik nog nooit het grootste stripfestival van Europa bezocht, het Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême. Dit jaar moest ik wel gaan: één van mijn favoriete striptekenaars, de Zwitser Bernard Cosey, won vorig jaar de Grand Prix en dat betekende dat hij dit jaar voorzitter (president) van het Festival zou zijn, en dat er een grote tentoonstelling over zijn werk zou worden georganiseerd. 15 Jaar geleden maakte ik een grote website over zijn werk (The World of Cosey) en ik heb sinds die tijd met enige regelmaat contact met Cosey, maar ik had hem nog nooit in het echt ontmoet. Tot afgelopen zaterdag: voordat hij aan het werk moest vanwege zijn presidentiële verplichtingen, maakte hij tijd vrij om mijn vrouw en mij te ontmoeten. We liepen samen van zijn hotel naar zijn expositie, en we spraken over zijn werk, mijn website, het Festival, enz. Later die dag ontmoette ik ook een andere Bernard, Bernard Matthey-Doret, de grootste expert op het gebied van Cosey’s werk. Ook hem kende ik alleen via e-mail, dus het was een groot genoegen hem eens in het echt te ontmoeten. De twee Bernards ontmoeten, mooie tentoonstellingen bezoeken, veel strips kopen en genieten van fijne diners met mijn vrouw… het was een mooi weekend in Angoulême.