For biology lessons about seasons, for the youngest children of primary schools, I made these drawings to show what animals do when seasons change. Sheep grow warm furs, worms clean up autumn leaves.

Voor biologielessen over de seizoenen, voor de jongste kinderen van de basisschool, maakte ik deze tekeningen die laten zien wat dieren doen bij het wisselen van de seizoenen. Schapen krijgen een warme vacht, wormen ruimen herfstbladeren op.