vensters_5_huis_ten_boom

This drawing shows the house of family Ten Boom in Haarlem. During the Second World War, the family Ten Boom offered a hiding place to Jews, members of the resistance and students who were fleeing from the Germans. During 1943 and 1944, there were always six or seven refugees in the house, plus refugees who stayed there for a few hours, awaiting a safe house elsewhere. On 28 february 1944, the Gestapo entered the house, who used it as a trap to catch more refugees – at the end of the day they had arrested around 30 people. Strangely enough, the Gestapo did not find the hiding place (accessible through a cabinet in Corrie ten Boom’s bedroom): the resistance was able to find new places for the refugees two days later. Most of them survived the war. Four members of the Ten Boom family died in prison or in concentration camps. Corrie ten Boom, around 50 years old during the war, survived concentration camp Ravensbrück (her sister Betsie died there). After the war, she gave lectures around the world about the hiding place and the strength she got from her christian faith. She wrote a book about the hiding place (called ‘De schuilplaats’ – the ‘Hiding Place’) and died in 1983, 91 years old. The house is now a museum.

Op de tekening zie je het huis van de familie Ten Boom in Haarlem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, bood de familie Ten Boom een schuilplaats aan Joden, verzetsleden en studenten die op de vlucht waren voor de Duitsers. In 1943 en 1944 waren er steeds zes tot zeven vluchtelingen in huis, plus nog extra vluchtelingen die er een paar uur verbleven in afwachting van een veilig huis elders. Op 28 februari 1944 viel de Gestapo binnen, die het huis gebruikte als een val om meer vluchtelingen te vangen – aan het eind van de dag hadden ze rond de dertig personen gearresteerd. Vreemd genoeg kon de Gestapo de schuilplaats niet vinden (die toegankelijk was via een kleerkast in de slaapkamer van Corrie ten Boom): het verzet slaagde erin om de vluchtelingen twee dagen later veilig elders onder te brengen. De meesten overleefden de oorlog. Vier leden van de familie Ten Boom overleden in de gevangenis of in concentratiekampen. Corrie ten Boom, rond de vijftig jaar tijdens de oorlog, overleefde concentratiekamp Ravensbrück  (haar zus Betsie stierf daar). Na de oorlog gaf ze lezingen over de hele wereld over de schuilplaats en de kracht die ze kreeg van haar christelijk geloof. Ze schreef het boek ‘De schuilplaats’ en overleed in 1983, 91 jaar oud. Het huis is nu een museum.