This is my contribution to the comic ‘No right turn’. The comic (or graphic novel) is made by a group of enthusiastic Facebook friends. I received a small instruction what I had to show on my panel: the russian Tsarina and Rasputin sit in a palace room in St. Petersburg. Just after the Tsarina has given Rasputin a small box, the door is kicked open, soldiers storm in, one of them shoots Rasputin, who keeps the yellow box clasped in his hand. The colours were based on a colour sketch of the artist who made the page layout. I don’t know the rest of the story – I hope it will come together well!

Dit is mijn bijdrage aan de strip ‘No right turn’. Deze strip (of graphic novel) wordt gemaakt door een enthousiaste groep Facebook-vrienden. Ik kreeg een korte instructie over wat er te zien moest zijn op mijn plaatje: de Russische Tsarina en Rasputin zitten in een kamer in een paleis in Sint Petersburg. Net nadat de Tsarina een klein doosje heeft gegeven aan Rasputin, wordt de deur opengetrapt, stormen soldaten naar binnen, één daarvan schiet Rasputin neer, die het doosje stevig vasthoudt. De kleuren zijn gebaseerd op een kleurschets van de tekenaar die ook de pagina opmaakt. Ik ken de rest van het verhaal niet – ik hoop dat alles mooi samenkomt.