This is a cover I made for a thesis. In her PhD project, Iris Groenenberg investigated how ‘underserved groups’ (like immigrants and people with a low social status) can be stimulated to participate in health screenings for cardiometabloic diseases (like heart diseases or diabetes). In the research, she used drawings to make communications with her target groups easier. 11 May, Iris will defend her thesis, and then she will be ‘doctor’, or in english ‘Docotor of Philosophy (PhD)’.

Dit is een omslag die ik maakte voor een proefschrift. Iris Groenenberg onderzocht in haar promotieonderzoek hoe je mensen uit achtergestelde groepen (zoals allochtonen en mensen met een lage sociaal-economische status) kunt stimuleren om mee te doen aan gezondheidsscreenings. Tijdens haar onderzoek gebruikte ze ook tekeningen om de communicatie met haar doelgroepen makkelijker te maken. op 11 mei zal Iris haar proefschrift verdedigen en wordt ze officieel ‘doctor’.