smiley_spel_schets

The detailed sketch for the game board. Only some small changes and additions after my rough sketch:  musical notations, a globe, a treasure-chest and a few gold nuggets.

De uitgewerkte schets voor het spelbord. Slechts een paar wijzigingen en toevoegingen naar aanleiding van mijn eerste schets: een paar muzieknoten, een wereldbol, een schatkist en een paar goudklompjes.