Yesterday, I had my third day of drawing for the ‘Tekenen voor Kinderen‘ Foundation in the Prinses Maxima Centrum, the dutch national center for the treatment of children with cancer. Top left you see Britt with her unicorn – see how the unicorn’s hoofs match her gorgeous hair. Top right you see a very clever boy, who knows the names of all fingers and all parts of his face – he wanted to be on the picture with his eyes closed, but comparing several photos convinced him that open eyes are better. At the bottom you see a beautiful drawing I got, that was delivered to me by airmail (couldn’t catch it but I blamed latex gloves I had to wear for it). You might have some difficulty with recognizing me in the little man on the right – but that is because it is me as a snowman.

Gisteren ging ik voor de derde keer tekenen voor de Stichting ‘Tekenen voor Kinderen‘ in het Prinses Maxima Centrum, waar kinderen met kanker worden behandeld. Bovenaan links zie je Britt met haar eenhoorn – let op hoe de hoeven van de eenhoorn kleuren bij haar geweldige haar. Bovenaan rechts zie je een heel slimme jongen, die de namen van alle vingers en van alle onderdelen van zijn gezicht kent – hij wilde op de foto met zijn ogen dicht, maar vergelijking van een aantal foto’s overtuigde hem dat open ogen beter zijn. Onderaan zie je een tekening die ik via luchtpost kreeg toegestuurd (ik kon hem niet vangen, maar ik gaf de schuld aan de latex handschoenen die ik moest dragen). Misschien kun je me moeilijk herkennen in het mannetje rechts, maar dat komt omdat ik het ben als sneeuwman.