Reportage in tekeningen – Reportage in drawings

Een reportage in tekeningen – wat is dat?

Een reportage in tekeningen is een serie tekeningen om de gang van zaken in uw organisatie of op uw evenement vast te leggen – een verhaal over uw organisatie of evenement in tekeningen. Bijvoorbeeld:

 • sfeerreportage van uw evenement of uw organisatie
 • van idee tot…
 • een typische dag bij…
 • een jaar in het leven van…
 • werken bij…
 • getekend interview met…

Mijn tekeningen maak ik ter plekke naar directe waarneming en niet van foto’s. Dit geeft de tekeningen extra energie, spontaniteit en directheid. Het proces van het tekenen zelf draagt bij aan het verhaal: de keuzes die ik maak, de emoties, de sfeer, de omstandigheden (vocht, duisternis, stof, etc.), de gebeurtenissen van het moment. De tekeningen laten geen objectieve werkelijkheid zien, maar impressies.

Met de resultaten (tekeningen) kan op verschillende manieren worden gecommuniceerd: een tentoonstelling bij uw organisatie, een boekje voor uw medewerkers, klanten of gasten, een reportage in uw personeelsblad of op uw website, een cadeau voor een jubilaris, etc. etc.

Zie hieronder enkele voorbeelden.


Voorbeelden – Examples

Voor andere voorbeelden van op locatie gemaakte tekeningen, kunt u een kijkje nemen op de Schetsboek-sectie van mijn website.

For other examples of drawings I made on location, please take a look at the Sketchbook-section of my website.


A reportage in drawings – what is it?

A reportage in drawing is a series of drawings to capture the course of events in your organisation or during your event – a story about your organisation or event in drawings. For example:

 • a drawn documentary of your event or organisation, to capture the atmosphere
 • from idea to…
 • a typical day at…
 • a year in the life of…
 • working at…
 • a drawn interview with…

I make my drawings on location, from direct observation (not based on photos). This adds energy, spontaneity and directness to the drawing. The process of drawing itself contributes to the story: teh choices I make, the emotions, teh atmosphere, the circumstances (weather, darkness, dust, etc.), the things that happen at the moment of creation. The drawings do not show an objective reality, but impressions.

You can communicate in a variety of ways with the results: an exposition at your organisation, a book or brochure for your employees, your customers or your guests, a reportage in your employee magazine or on your website, a present for a perosn celebrating his jubilee, etc., etc.

See some examples above.