Reportage in tekeningen – Reportage in drawings

Een reportage in tekeningen – wat is dat?

Een reportage in tekeningen vertelt het verhaal van uw organisatie of evenement in tekeningen.

Bijvoorbeeld:

 • sfeerreportage van uw evenement of uw organisatie
 • van idee tot product…
 • een typische dag bij…
 • een jaar in het leven van…
 • werken bij…
 • getekend interview met…

Ik maak de tekeningen op locatie in uw bedrijf of tijdens uw evenement. Ik kom naar u toe met een minimale uitrusting (tekenbord, papier, pennen en een aquareldoos), zodat ik zo onopvallend mogelijk mijn werk kan doen, zonder het evenement of de werkzaamheden in uw bedrijf te verstoren.

Het ‘live tekenen’ geeft de tekeningen spontaniteit en energie. De tekeningen worden vrij snel gemaakt: het zijn impressies. Soms zijn de omstandigheden donker of nat, is er niet voldoende ruimte om ergens goed zicht op te kunnen hebben of gebeurt er iets onverwachts. Maar ook dat is deel van het verhaal.

Het onderwerp van de reportage bepaalt u. Vooraf bepalen we een agenda of schema van wat er getekend moet worden – meestal met enige ruimte zodat ik ook eigen keuzes kan maken van wat mij opvalt. In sommige gevallen krijg ik ‘carte blanche’, loop ik rond en maak ik tekeningen van wat wat mij interessant lijkt.

De tekeningen kunnen op diverse manieren worden gebruikt. Een tentoonstelling bij uw organisatie; een boekje voor uw medewerkers, klanten of gasten; een reportage in uw nieuwsbrief, personeelsblad of op uw website; een cadeau voor een jubilaris; etc. etc.

Zie hieronder enkele voorbeelden. Om meer voorbeelden te zien van tekeningen in de stijl die ik gebruik voor reportages, kunt u een kijkje nemen op mijn schetsboek-pagina.


Voorbeelden – Examples

Dit kan ook: tekening van uw pand? Klik hier! This is also possible: a drawing of your premises? Click here!

A reportage in drawings – what is it?

A reportage in drawing tells the story about your organisation or event in drawings.

For example:

 • a drawn documentary of your event or organisation, to capture the atmosphere
 • from idea to product…
 • a typical day at…
 • a year in the life of…
 • working at…
 • a drawn interview with…

I make my drawings on location, in your company or during your event. I come to you with a minimum of equipment (drawing board, paper, pens and a paintbox), so I can work as discrete as possible, without disturbing the event or the proceedings in your company.

‘Live drawing’ gives energy and spontaneity to the drawings. The drawings are made fairly quick: they are impressions. Sometimes, circumstances are dark or wet, there is not enough space to have a good view on the subject or something unexpected happens. But that is all part of the story. 

You determine the subject of the reportage. Beforehand, we make an agenda or a schedule of what has to be drawn – mostly with some space so I can make my own choices to draw subjects that strike me. In rare cases, I get ‘carte blanche’, I walk around and draw whatever looks interesting to me.

You can use the drawings in a variety of ways. An exposition at your organisation; a book or brochure for your employees, your customers or your guests; a reportage in your newsletter, employee magazine or on your website; a present for a person celebrating his jubilee; etc., etc.

See some examples of reportages above. If you want to see more drawings in the drawing style I use for reportages, I invite you to take a look at my sketchbook-page.