Yesterday, the Utrecht Urban Sketchers went to the University Museum. I sketched in the room filled with skulls and skeletons and organs, animals and human embryos in jars… The skull above is a skull of a Babirussa babirussa, also known as deer-pig.

Gisteren tekenden de Utrecht Urban Sketchers in het Universiteitsmuseum in Utrecht. Ik tekende voornamelijk in de zaal met schedels en skeletten en organen, dieren en menselijke embryo’s op sterk water. De schedel hierboven is van de Babirussa babirussa, ofwel het hertzwijn.

 

The skeleton of an ostrich.

Het skelet van een struisvogel.

The heart of a Delphinus phocaena, a porpoise. I am not a biologist: to me it looked a lot like a human heart, and it was of a similar size.

Het hart van een Delphinus phocaena, ofwel de ‘Gewone Bruinvis’. Ik ben geen bioloog: voor mij leek het sterk op een menselijk hart, en het was ook ongeveer even groot.

A terrible item to see, but with a special beauty as well: a stillborn baby, born (?) after 11 months of pregnancy in 1810. No information about the mother, but I fear the worst for her. It was a very special sketchcrawl. Thank you for the organsiation, Kitty and Richard.

Een vreselijk voorwerp om te zien, maar op een bepaalde manier ook mooi: een doodgeboren baby, geboren (?) na 11 maanden zwangerschap in 1810. Er was geen informatie te vinden over de moeder, maar ik vrees het ergste voor haar. Het was een bijzondere schetsmiddag. Bedankt voor de organisatie, Kitty en Richard.