Last Friday, I walked around Culemborg. Above you see the town from the other side of the river Lek. On that other side of the river, looking north, you see the animal food factory in Schalkwijk, which I drew on the sketch below.

Afgelopen vrijdag wandelde in rond Culemborg. Hierboven zie je de stad vanaf de overkant van de Lek. Aan die overkant zie je richting noorden de dierenvoerfabriek in Schalkwijk, die ik tekende op de schets hieronder.