This is the third and final episode of my holiday report in sketches. The sketch above was made in the spanish Pyrenees, in Ribes de Freser.

Dit is het derde en laatste deel van mijn vakantieverslag in tekeningen. De schets hierboven maakte ik in het Spaande Pyeneeƫndorpje Ribes de Freser.

In Ribes de Freser we heard thunder on the other side of the mountains. After the thunder and rain we saw clouds rising up very fast behind the mountains, I made a quick sketch of it.

In Ribes de Freser hoorden we onweer aan de andere kant van de bergen. Na de dodner en de regen zgane we de wolken razendsnel opstijgen van achter de bergen, ik maakte er een snelle tekening van.

Futher north, back in France. Near Varilhes we camped on an island close to this water powerplant. Next to it you can see a bizar castle like house. I hoped to draw from a spot a bit closer by, but the inhabitants were sitting in the garden and I didn’t want to be embarrassing.

Verder naar het noorden, terug in Frankrijk. Bij Varilhes kampeerden we op een eiland vlakbij een waterkrachtcentrale. Daarnaast zie je een bizar, kasteelachtig huis. Ik wilde dit huis graag van dichterbij tekenen, maar de bewoners zaten in de tuin en ik wilde ze niet lastigvallen.

The view from our camping site in Aguessac, just north of Millau. In this region of France you see villages like this everywhere.

Het uitzicht vanaf de camping in Aguessac, iets ten noorden van Millau. In deze streek van Frankrijk zie je overal dit soort pittoreske dorpjes.

The city of Gien looks great from the opposite border of the river Loire. The city was heavily damaged during World War II and it was rebuilt after the war. I have to say that the rebuilding wasn’t done so beautifully (of course, I understand that beauty wasn’t of first importance after the war) – something you don’t see from a distance.

De stad Gien ziet er prachtig uit vanaf de oever van de Loire. De stad werd zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd na de oorlog opnieuw opgebouwd. Ik moet zeggen dat de wederopbouw niet zo mooi is uitgevoerd (ik begrijp natuurlijk dat schoonheid niet de eerste prioriteit was na de oorlog) – maar dat zie je niet van een afstand.

A sketch made on the stairs around the castle and cathedral of Gien. They must love chimneys over there! This was my last sketch of our summer holidays… I hope you liked the holiday report in sketches! If you did: look at my sketchbook page for more sketches!

Een schets gemaakt op de trappen die rond het kasteel en de kathedraal van Gien lopen. In Gien moeten ze van schoorstenen houden! Dit was mijn laatste tekening van onze zomervakantie… Ik hoop dat je mijn vakantieverslag in tekeningen leuk hebt gevonden! Als dat zo is: kijk dan ook eens op mijn schetsboekpagina!