Last Sunday I participated in a sketch meeting of the Utrecht Urban Sketchers, my third sketch day in a week. We went sketching in the Sint Willibrordkerk, a very, very colourful church – unfortunately, you cannot see it in my drawings, because we were not allowed to use watercolours in the church. But even without the colours it was a challenge to capture the space of the building and complexity of the arcs and beams – when I more or less got it, it was time to leave. I think I have to go back there another time.

Afgelopen zondag deed ik mee aan een schetsmiddag van de Utrecht Urban Sketchers, mijn derde schetsdag in één week. We tekenden in de Sint Willibrordkerk, een heel erg kleurrijke kerk. In mijn tekeningen is van die kleurigheid niets te zien, want we mochten in de kerk geen aquarelverf gebruiken. Maar ook zonder kleur was het een uitdaging om de ruimte van het gebouw en de complexiteit van bogen en gewelven te vangen. Toen ik het min of meer door had, was het tijd om te vertrekken. Ik denk dat ik er nog eens naar toe moet.