Last Saturday, I participated in the Sketch Day of the Urban Sketchers Nederland in Maastricht. 70 Artists met in a cold but mostly dry Maastricht. The sketch above was made from a café terrace on the market square. After I finished it, a waiter dropped a tray of beer and wine on it. I quickly dried it under a terrace heater (drawing tip!) and there is almost no visible damage.

Afgelopen zaterdag deed ik mee aan de Schetsdag van de Urban Sketchers Nederland in Maastricht. Zo’n 70 tekenaars verzamelden zich in een koud maar overwegend droog Maastricht. De schets hierboven maakte ik op een café-terras aan de Markt. Toen ik de tekening net af had, liet een ober een blad met bier en wijn over de tekening heen vallen. Ik droogde de tekening snel onder een terrasverwarmer (tekentip!) en er is vrijwel geen zichtbare schade.


Photo/foto: Linda Toolsema

 

A sketch made in the Bassin. A very quiet spot this Saturday.

Een schets in het Bassin. Een heel rustige plek deze zaterdag.

Time was running fast last Saturday. I made a quick sketch of two lovely houses on the Grote Gracht. Very colourful houses too, but I had to leave to do my duty as treasurer of the Urban Sketchers Nederland Foundation. It was a very good day for me and our Foundation. Thanks to Ruud for the organisation and to Linda for being my companion for the day!

De tijd ging snel, afgelopen zaterdag. Ik maakte nog een snelle schets van twee schattige huizen in de Grote Gracht. Kleurrijke huizen ook, maar ik moest vertrekken om mijn taken als penningmeester van de Stichting Urban Sketchers Nederland waar te nemen. Het was een goede dag voor mij en onze Stichting. Dank je wel Ruud, voor de organisatie, en dank je wel Linda voor het gezelschap!